o paralelă cu lumina de la Ierusalim, într-un manuscris apocrif de la Edinburgh

[Autorul textului este necunoscut, dar stilul românesc arhaizant și limbajul presărat cu unele slavonisme târzii trădează mâna unui preot ortodox român, probabil un emigrant ajuns la Edinburgh. Transcrierea textului urmează cu fidelitate particularitățile sale lingvistice.]

Cu puțină vreame mai nainte de miezu nopți[i], eu, păcătosu și nevrednicu slujitoru Domnului din cetatea Edinburgului, m-am îmbracat cu toate veșmintele mele ceale albe, fără să mai fiu căutat de credincioși pentru niscaiva lucruri ascunse, așa cum se aude că pățeaște patriarșul Ierosolimului la Sfântu Mormânt. Căci la noi, în cetatea Edinburgului, de asta se chiamă creștinii credincioși, pentru că au credință. Slavă ție, Doamne! Apoi, m-am dus eu cătră sfânta masă și, pe la miezu nopții, am loat lumină dentr-o candilă care ardea pe sfânta masă, pe care am împărțit-o la credincioși[i] din biserica lu Sfântu Ioan Evanghelist de supt Castel. Candila era la vedere, supt ochii poporului, dar nimenea nu s-a smintit de una ca asta, pentru că lumina unei candile este doar sămn al Luminii care iaste Hristos și nu energhia Sa necreată, după cum ne învață într-un glas toț Svinții oteți. Slavă ție, Doamne!

Deci am loat eu păcătosu acea lumină și am împărțit-o la toți frații miei și le-am zis „Hristos a-nviat, frații miei” și am văzut mare veselie pe obrazele lor, totuș nimenea nu striga, nu dănțuia, nu făcea poze cu aifonu [avem aici o interpolare târzie a unui copist – n.m.], ci o primea smeriți, în tăcere și în pocanie, ca sutașu cela care nu se știa vrenic de Domnul, vezi la Mathei glava 8 cu 8.

Apoi, am luat pâne obișnuită de grâu, curată, frământată de mine, și vin curat, dulce, pe care le-am pus pre sfânta masă, iar la ceasu potrivit un Foc s-a pogorât din cer preste ele și le-a prefăcut în Trupu și Sângele Domnului și Mântuitorului nostru Is Hs. Dar nimenea nu a văzut Focul, nici nu l-a pozat [altă interpolare evidentă – n.m.], nici nu l-a trecut prin bărbi să vază de nu arde, iară prin credință toț au conoscut că a pogorât Foc din cer, după cum dzice Apostolul către Evrei glava 11 cu 1 că „credința este încredințarea celor nădăjduite”, și iarăși către Romani glava 8 cu 24 că „nădejdea care se vede nu mai e nădejde” i proci.

Drept care poporu fiind chiemat și îndemnat de mine nevrednicu preutu lor a venit și a gustat fiecare cu multă loare aminte din Trupu și Sângele Domnului, care iaste adevăratu Foc, după cum grăiește marele Metafrast, care dzice: „Iată, mă apropii de sfânta cuminecare și, cuminecându-mă, Doamne, să nu mă arzi, căce Tu ești foc și arzi pe cei nevrednici…” Iar Focul acesta care s-a pogorât nu-i ardea pre oameni, mai mult chear de 33 de minute cum se zice că iaste la Ierosolim, ori poate că îi ardea altcumva, dar nu la vedere, căci la otpust tot poporu a dat slavă lu Dumnezeu și a cântat într-un glas, dzicând: „Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhu cel ceresc”. Slavă ție, Doamne, că nu în foc de candilă te-ai arătat la Edinburg, ci în focul Svintelor tale Taine!

Să se mai știe că această Lumină a lu Hristos și nu o alta propovăduiesc și o învață toți Svinții noștri Părinți, care niciunul nu a auzit și nu dă mărturie de un altfel de foc care s-ar pogorî la Sfintele Paști doar în cetatea Ierosolimului. De ar fi fost focul acesta minunat la Ierosolim, multă mărturie ar fi dat în dzilele lor svinții Ioan Zlataust, Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul, Chiril al Alexăndriei, Maxim Mărtorisitorul, Simeon Metafrast, Simeon Noul Bogoslov și mulți alți[i]. Cătați, frații miei, și vedeți că niciunul dentre Svinții noștri părinți nu pomeneaște această minune închipuită de greci.

Și iară să se știe că cel întru Svinți părintele nostru Grigore Palama, luminătoru dreptei credinţe, apărătoru cel nebiruit al Bisearicii, bogoslovu Luminii neapropiate, a scris în veacul al 14-lea despre „Focul cel dumnezeesc” și despre „fulgeru cel al dumnezeirii” și niciun cuvințel nu spune Svinția Sa despre „lumina” sau „focul” de la Ierosolim, deși tare s-ar mai fi potrivit atunci să o spue chear Svinția Sa și prin aciasta să închidă gura cânelui Akyndinos, dacă ar fi fost așa. Dară nu este așa, iar mai multe nu am să spun, până nu primesc descoperire de Sus. Amin.

Iară în cărțile svinte ale besearicii de la Edinburg, am găsit și astă prorocie spăimântătoare, să se știe: „Va veni vremea și acum iaste când credința multora să va răci și necunoașterea va întunerici lumea și oamenii nu vor mai conoaște puterea Svintei Leturghii și nici Focul din ceri care iaste Trupul și Singele Domnului, ci vor căta prosteaște semne și minuni. În zioa aceea, preuții lor vor trimeate paseri de fer la Ierosolim spre a le aduce lumină de la greci și foc grecesc, iară candilili noastre strămoșești vor fi luate în derâdere și necunoașterea va fi mare foarte.”
Ci loați aminte, frații mei, și pocăiți-vă de unele ca acestea! Căci niciunul dintre Svinții părinți nu trimitea la Ierosolim pentru Lumină, căci nu noi aducem Lumina, ci ea vine la noi, și asta se petreace în chip nevăzut cum iaste Taina. Și iertați pre mine păcătosul și rugați pre Domnul pentru mine preutu den cetatea Edinburgului, amin. [sfârșitul manuscrisului]

Advertisements
This entry was posted in Jurnal scoțian. Bookmark the permalink.

41 Responses to o paralelă cu lumina de la Ierusalim, într-un manuscris apocrif de la Edinburgh

 1. Ion says:

  Hristos a înviat!

  Părinte, în această privință sunt și nu sunt de acord cu dvs.
  Sunt de acord pentru că cine crede, crede fără semne și minuni, iar Dumnezeu este același și la Ierusalim și la Coțofenii din Deal; în plus, această inițiativă a Patriarhiei Române este cam forțată, costisitoare, etc.
  Nu sunt de acord cu dvs. pentru că Lumina de la Ierusalim este totuși ceva simbolic (deși lumina de la o candelă dintr-o biserică din creierii munților nu e cu nimic mai prejos) iar acum e o perioadă în care toate „tunurile” sunt pe Biserica Ortodoxă, deci poate e de dorit ca măcar din interiorul ei să nu mai pornească astfel de critici la inițiativele sale. Aici în țară asta se vede foarte bine, e o presiune pusă pe Biserică, sunt tot mai mulți care ar vrea să știe dispărută (dacă primește bani, de la buget, de ce primește de la buget; dacă are afaceri, pentru autonomie, de ce se preocupă de chestii lumești, deci care e concluzia, dacă nicicum nu e bine?).

  E drept că sunt multe probleme în Biserică, sunt mulți preoți și ierarhi nevrednici și e necesară reformarea (prin critici, denunțări, chiar și condamnări) dar aducerea Luminii de la Ierusalim e ceva bun; adică dacă tot se poate, de ce nu?

  • Ioan-Florin says:

   „deci poate e de dorit ca măcar din interiorul ei să nu mai pornească astfel de critici la inițiativele sale”

   așadar, dacă eu spun că niciunul dintre Sfinții părinți, niciunul!, nu pomenește de minunea de la Ierusalim, critic Biserica?? Înseamnă că nu mai știm ce este Biserica. Biserica mea este acolo unde sînt Sfinții Părinți și învățătura lor. Și treaba mea este să spun asta, oricând și oriunde.

 2. ovidiu says:

  Hristos a înviat!

 3. Hristos a înviat. Părinte Ioan, vă rog mult, lăsați problematica asta pe care ați mai vehiculat-o si in anul precedent. Sora soției mele a fost la Ierusalim acum de Pasti si a reusit să intre în Mormântul Domnului si să primească lumina coborata din cer a vazut cu ochii ei

  • Ioan-Florin says:

   Adevărat a înviat! Cumnata ta este binecuvântată că a ajuns la sfântul mormânt și a luat lumină de acolo. Iar de „problematica” mea, lasă-mă te rog pe mine să mă ocup.

  • Hapi says:

   Da, linkuri care duc spre nicăieri, precum o lumină care se coboară-ntre ortodocși la Ierusalim dar pe care n-o păstrăm în suflet nici pân’ la coada avionului.
   @Domnule Ion, iertați-mă că vă răspund și eu, nu știu dacă Părintele o să vă răspundă, sunt creștin ortodoxă și am călătorit puțin prin lumea asta. Să știți că și rugul veșnic verde de la Sf Caterina din Sinai e un… simbol. Care nu e chiar atât de verde. Dar genereaza venituri astronomice într-adevăr. Merită să vedeți manastirea aceea pentru comorile din muzeu- Iisus Pantocrator și un așa-zis manuscris pe care l-ar fi lăsat însuși Profetul Mahomed spre scutirea și paza de orice război pentru călugării de acolo.
   Gurile rele din Egipt spun c-a fost emis mai tarziu de un emir, dar e un simbol, Pe lângă care treci neapărat dacă mergi la Sinai.
   Pe de altă parte, noi suntem un popor care ne plângem că se construiesc biserici, catedrale, pe când să facem una mai de doamne ajută, măcar să le luăm unora ochii cu monumentul, semnăm petiții că nu vrem. Deși în orice țară din EU găsești niște biserici și catedrale pe care nu le uiți cât ai trăi. Ți-e drag să stai lângă ele, darmite să intri să te aciuezi pe lângă o icoană să te rogi.
   De ce domnule Ion, trebuie să păstrăm spiritul de turmă printr-un simbol, ori credeți că dacă nădejdea și credința nu-s în sufletului omului, o poveste chiar și adevărată fiind ori falsă, le va minimaliza, le va șterge? Atunci ele nu au existat – și ce este de fapt Biserica? Dumnezeu e oriunde, casa de rugăciune nu se vede și azi prin roadele ei? Să dăm roade sustinând neadevăruri? Așa aș întreba și eu cât costă aceste curse anuale și împărțirea luminii la biserici cu mii de masini. Uite, în 2-3 ani se face Catedrala Minunată și avem și noi cu ce să ne mândrim dacă în credință ne clatină o carte, o mărturie sinceră, o poveste.
   @darief, îmi cer iertare și de la tine că țin neapărat să spun că un blog apartine celui care l-a creat, iar dacă dânsul vrea să pună poze cu pisici ori să-și fotografieze sufletul, e voie! Asta privitor la faptul că insistati ca părintele Ioan să lase „problematica” de parcă ar avea cineva drepturi la OSIM pe o idee frumos etalată. Eu urmăresc blogul ăsta de doi ani și nu-s de acord cu toate dar caut în spatele cuvintelor ca să pricep și să învăț mai mult. Mă bucur că nu m-a smintit Dan Brown sau manuscrisele de la marea moartă când le citeam… la Marea Roșie!
   Știti ce? Credeam cu toata ființa mea că Lumina se coboară câteodată la Ierusalim. De când am văzut pozele, poze cu cei mai dubioși indivizi pe care-i cunosc personal jucându-se cu lumina unei lumanari pe față, râzand alcoolizati, zecile de filmulețe pe youtube, nu mai cred decât în lumina care se coboară în sufletul omului când binevoiește Duhul Sfânt. Aceea arde… se simte… aceea rămâne și dacă toată lumea cade, mocnește uneori, dar nu-mi povestiți vă rog cât de minunat e aprinsul unei lumânări dacă nu știți cât de frumos e să-l simți pe Hristos venind la tine-n suflet când e mai greu în viața asta!
   Iar de va fi să ajung și la Ierusalim, cu siguranță nu o voi face ca să mă îmbrâncesc cu toți zeloții într-un nor de fum!

 4. De ce vă incapatanati să combateti o minune atât de evidenta si sa vă atrage ti atâtea animozitati. De ce sa vă tăiați craca de sub picioare?

 5. ovidiu says:

  Hristos a înviat!

 6. dos says:

  He he, cred ca autoru-i Ioan “noul Blogoslov”, da-i tare frumos apocriful acesta!
  Hristos, credinta si nadejdea mea, a inviat!

  • Ioan-Florin says:

   Adevărat a înviat!
   da, „Blogoslov” 🙂 )))

  • desubmunte says:

   Hristos a înviat!
   Confirm ca autorul este in mod sigur Ioan cel de la Edinburgh. Acest fapt este clar documentat pe net si confimat de o serie de farisei
   Dar intrebarea care se pune este urmatoarea : de cita vreme Lumina de la Ierusalim este documentata si de cine?

 7. Cristina says:

  Hristos a inviat!

 8. o says:

  Linistiti-va oameni buni. n-a atacat nimeni biserica.

 9. Hapi says:

  A, să-mi fie cu iertare Părinte pentru așa comentariu lung.
  Hristos a Înviat!

 10. Un smerit preot says:

  Părinte, mă cam lasă rece postările sfinției tale. Vrei să pari mai inteligent și mai la modă? Poți să o faci și altcumva. Dacă nu crezi în lumina sfântă, te privește. Du-te, stai între primii, vezi dacă lumina te arde sau nu, apoi scrie articole. Am mai citit odată ceva ce ai scris, dar și acolo am simțit același lucru :frustrare. Nu știu ce neîmpliniri ai avut, dar nu este cazul să îți reversi frustrările pe net. Decât să faci pe deșteptul, ironizand aspecte ale credinței multora, mai bine roagă-te! S_ar putea să îți fie mai de folos. Mulțumesc!

 11. Hristos a inviat!
  Indiferent daca-i adevarata sau nu minunea de la Ierusalim, mi se pare o greseala sa o aducem ca argument in favoarea ortodoxiei. Ateii si heterodocsii care o contesta au argumentele lor si o pot demonta cu explicatii sau chiar experimente. De partea cealalta n-avem decat cuvantul unui inalt ierarh ortodox si al unor paznici.
  Eu nu zic sa ne alaturam contestatarilor, zic doar ca a ne impauna pe acest subiect nu face decat sa-i antagonizeze suplimentar pe oamenii astia … Si pentru ce? Pentru un lucru neesential, asa cum aratati si dumneavoastra.

 12. Violetta says:

  IN buna parte aveti dreptate:se face prea mult spectacol in defavoarea patrunderii credintei in sufletul si in viata omului; credinciosii insisi afiseaza formalism iar biserica e incremenita in tipare consevatoare
  HRISTOS A INVIAT§

 13. sebastian lucaciu says:

  Cristos a Inviat, cuvioase parinte! Cu pace si cu sanatate! Bucuratu-m-am foarte de acest manuscris! La mai multe asemenea descoperiri! Ca’s ca Sfinta Cuvioasa Maica Paraschiva – mult folositoare!

 14. Hrab says:

  Hristos a Înviat!
  O mărturie despre Sf. Lumină vrednică de crezare:
  [video src="http://arhiva.mitropolia-banatului.ro/IPS%20Ioan%20despre%20Lumina%20Sfanta.mp4" /]

 15. vio says:

  Hristos a înviat!
  Să nu vă amărîti pentru cei care comentează tăios, bucurati-va pentru cei care se trezesc din amorțeală.
  As vrea sa am si eu această stăruință, exceptional articol.

 16. Mihai-Radu says:

  Hristos a inviat!
  La Edinburgh bantuie un duh protestant, ca toata traditia e scrisa, si nu este traditie orala http:// …

  • Ioan-Florin says:

   Adevărat a înviat! –
   Dacă aveți de comentat ceva, foarte bine, dar reclamă la siteul dvs nu fac.

   • Mihai-Radu says:

    Sfantul Spiridon a scos focul din caramida la un anumit moment pentru un anumit motiv.

    Daca Sfanta Lumina este relatata dupa marea schisma, ne putem gandi la motivul pentru care a aparut la acel moment.

    Deosebiti duhurile!

 17. adrianabalint says:

  Un articol plin de curaj . E foarte trista aceasta mica minciuna a bisericiii.

 18. Lucian Postu says:

  Florin, ca ateu cu oleacă de citire a scripturilor, canonice ori ba, plus un chic de sîmţ a’ umorulu’, o să parafrazez /citez două ziceri, fiecare cu publicul & celebritatea ei : ” Nu te teme ” , ” keep walking ” . Nu, nu de distilate lichide e vorba. Numai bine soţiei şi fetelor tale.

 19. Claudia Stan says:

  Va citesc mereu cu drag si va iubesc pentru lumina, curatia si cautarea perpetua din postarile dvs.
  Acum vreau sa va multumesc in chip special pentru verticalitatea de a aduce in discutie un subiect investit fictiv si abuziv – nu doar de talibanii de pe forumuri, dar, intr-o anumita masura chiar de BO -, cu statutul ireversibil si irefutabil de dogma. Respect imens pentru curajul de a spune ce ganditi intr-o lume in care prea putini mai fac asta; pentru ca ne numim crestini, dar ne temem de adevar si preferam sa ne instalam confortabil in niste concepte caldute, care nu ne mai provoaca sa cautam, condamnandu-ne sa incremenim intr-o “credinta” magica in care se ingemaneaza convingerile de beton, superstitia, utilitarismul si intrumentalizarea lui Dumnezeu,
  Zicea undeva Plesu: “Prostul STIE. Si sa fereasca Domnul sa indraznesti sa-l contrazici”. Si mai zicea, magistral, Steinhardt ca prostia e pacat. In aceeasi linie, ati spus si dvs.: “Oamenii vor sa auda numai ce le place”. Asadar, respect cu atat mai mare cu cat e la putere radicalismul care ingaduie sa se gaseasca intotdeauna cate unul “mai catolic decat papa”, cu nenumarate doctorate in teologia/pneumatologia de pe Google, care sa arate plin de emfaza, de arianism teofanic, de certitudine si de cunoastere profunda fara de tagada dobandita prin copy-paste cum stau lucrurile de partea talibana a ortodoxismului. NB: Eu deosebesc ortodoxismul, care e o ideologie fundamentalista, de ortodoxie, care e credinta curata si vie, datatoare de roade intru iubire, smerenie si pace.
  Va multumesc, parinte, pentru echidistanta si curajul cu care vestiti Evanghelia in aceasta lume plina de oameni care STIU.

  • Ioan-Florin says:

   vă mulțumesc și eu – pentru aceste rânduri, dar și pentru cartea pe care am primit-o prin Francisca. Am citit „Dialogurile” – sînt mărturii atât de zguduitoare, și ce bine că le-ați adunat! vă doresc numai bine pe mai departe.

 20. MariS says:

  Hristos a înviat!
  Hmm, îmi pare conoscut stilu’ manoscrisului apocrif .. !
  Vedeţi, părinte, că ista o să zgândăre la scoarţă pră noii farisei şi cărturari.
  Din păcate, am ajuns să facem orice numai să arătăm că Adevărul e doar la noi ..
  în schimb, ceea ce ne-a cerut Domnul Iisus să facem le lăsăm la urmă .. sau deloc.

  • Ioan-Florin says:

   Adevărul este Hristos iar Hristos este întreg și desăvârșit la noi, aceasta este credința noastră. Dar despre credința noastră ortodoxă e bine să vorbească faptele noastre, nu vreo minune ne apără și ne recomandă că sîntem ortodocși.

   • DANUT says:

    AUR! ADEVARAT …Fii binecuvantat

   • Mihai-Radu says:

    Hristos a inviat!
    Si minunea e o fapta.
    Minunea nu este ca sa ne apere pe noi, ci ca sa ii trezeasca pe cei care dorm in diverse erori.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s